CURSOS » RN1140302 - CURS INTENSSIU D'ESTIU de REVIT Architecture BÀSIC. Barcelona

CURS INTENSSIU D'ESTIU de REVIT Architecture BÀSIC. Barcelona

RN1140302
28-29-30-31 de juliol i 1 d'agost
25 hores
95 € Promoció especial ......... (Preu Normal fora de promoció 225 €)
La Mandanga - C/ Picalquers, 2 Baixos - 08001 Barcelona
Matins de 9:00 a 14:00

Contingut del curs:

Curs Bàsic de disseny per ordinador en tecnologia BIM amb REVIT Architecture d’Autodesk, pensat per a iniciar-vos des de zero en el treball amb REVIT. BIM és l’acrònim de Building Information Modeling o Building Information Models, que traduït vol dir Models d’Informació per a Edificis.


NO US CALEN, per fer aquest curs, CONEIXEMENTS PRÈVIS de disseny ni experiència en programes vectorials tipus AutoCAD o similars.

 

Aplicant un mètode propi, per accelerar al màxim la corba d’aprenentatge, desenvolupat a partir de 25 anys d’experiència professional en el camp de la formació tan a nivell universitari com en implantacions en empreses. 3dACT us ajudarà a aconseguir els coneixements necessaris per arribar a l’objectiu d’incorporar una nova tecnologia i un nou programari, BIM i REVIT respectivament, en el mínim temps possible i amb la màxima eficiència pel que fa al rendiment, al vostre propi flux de treball professional o empresarial.


El mètode està basat en pràctiques guiades i en la incorporació des de l’inici de conceptes complexos i tècniques molt avançades que es van introduint gradualment i de manera molt bàsica en un primer moment, per ser assimilades progressivament i amb rapidesa en tota la seva complexitat. Sempre actuant sobre exemples escollits en cada cas o començant projectes nous, per incorporar de manera fluïda les novetats en el procés de treball professional i de producció habitual, de la manera més ràpida i eficaç possible i amb el mínim esforç.

 

Treballareu des del primer moment amb objectes complexos: parets, portes, finestres, sostres, cobertes, paviments, mobles, llums, arbres, etc. que interactuen entre ells de manera automàtica i aprendreu a aplicar des de l’inici els conceptes avançats amb les pràctiques d’exemple per adaptar-los a les vostres necessitats.


Comprovareu com es generen amb un o dos clics, sense cap esforç i de manera totalment automàtica, plantes, alçats i seccions, que aprendreu a personalitzar utilitzant biblioteques de components 2D. Podreu també generar models 3D, perspectives axonomètriques o còniques, que interactuen bidireccionalment, amb plantes, alçats i seccions 2D, en temps real i de manera totalment coherent i crear amb elles animacions de càmera o d’estudis solars i renders de qualitat professional, sense cap formació prèvia específica en il·luminació o en creació i aplicació de textures.


Per poder decidir com plantejar un projecte, fareu pràctiques treballant amb REVIT de totes les maneres amb les quals aquest permet treballar, de manera bàsica aplicareu conceptes molt avançats que us ajudaran a prendre decisions amb bon criteri:
Treballareu generant components a partir de volums, utilitzant opcions de disseny per treballar al mateix temps en solucions alternatives, aprendreu a fer recomptes de components o de materials per a pressupostos o amidaments que s'actualitzen en temps real quan hi hagin variacions i a controlar el temps per poder fer el seguiment d’una obra, o a treballar en col·laboració integrats en un equip multidisciplinar per poder interactuar de manera coherent i sense interferències i a intervenir en la base de dades creant nous camps d’informació en funció de les necessitats de qualsevol dels agents que puguin actuar al llarg de la vida útil d’un edifici.

 
Treballareu amb una llicència educativa completa de REVIT instal·lada en el vostre propi equip i podreu resoldre els vostres dubtes d'instal·lació, registre i configuració.

 

 


Programa curs 3dACT :

CURS INTENSSIU D'ESTIU de REVIT Architecture BÀSIC.1- Primera Sessió. Primera part:

- Verificació de les característiques mínimes dels equips.
- Instal·lació i/o comprovació del programari i registre.
- Configuració de plantilles i biblioteques.
 
2- Quatre Sessions de REVIT Architecture Bàsic:
A base de pràctiques guiades amb exemples de tot el que es pot fer amb el programa.

- Breu introducció BIM/CAD, Bases de dades/Vectors i a Revit Architecture.
- Interfície.
- Plantilles i arxius de Projecte i de Famílies. Unitats i Escales.
- El navegador de projectes.
- Famílies, Tipus i Exemplars. Categories i Subcategories.
- Les Vistes: plantes, alçats, seccions, vistes 3D, taules i plànols
- Els Components bàsics: biblioteques de components, components multicapa i mode esbós.
- Propietats de vistes i de components.
- Components multicapa: parets, sostres, cel-rasos i cobertes.
- Components de biblioteques.
- Components in situ.
- Components de massa.
- Components a partir de volums. Components per cara: Parets, Cobertes, Sostres i Sistemes de Murs Cortina.
- Components estructurals i arquitectònics.
- Components de detall.
- Murs Cortina i Aplicacions. Particions, Muntants, Panells, Portes i exemples d’aplicació.
- Superficies dividides, un cas especial de Mur Cortina.
- Escales Baranes i rampes.
- Grups, Muntatges, Creació de peces i Unions.
- Habitacions, Àrees, Zonificacions i Llegendes de colors.
- Taules de planificació, Etiquetes.
- Vistes de Llegenda.
- El Temps: Fases Estudis Solars Recorreguts i Animacions
- Opcions de disseny.
- Composició de plànols, Impressió i temes relacionats de configuració addicional com ara: escales, gruixos, estils
de línia, trames, cotes, etiquetes i components de simbologia.
- El treball en equip: Subprojectes, Permisos, Vistes i Control en temps real.
- Revisions.