CURSOS » A23140303 - Curs d'Estiu d'AUTOCAD 2D Bàsic i Avançat + Introducció a AUTOCAD 3D. Girona

Curs d'Estiu d'AUTOCAD 2D Bàsic i Avançat + Introducció a AUTOCAD 3D. Girona

A23140303
4-5-6-7-8 i 11-12-13 i 14 d'agost de 2014
45 hores
195 € Promoció especial .......... (Preu Normal fora de promoció 360 €)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume Casademont - Sala 4 - Carrer Pic de Peguera, 15 - 17003 Girona
Matins de 8:30 a 13:30

Contingut del curs:

 

Objectiu del curs:

 

AUTOCAD 2D Bàsic i Avançat + Introducció a AUTOCAD 3D

 

Curs de disseny per ordinador,a base de pràctiques guiades, pensat per a iniciar-vos des de zero en el treball amb AutoCAD 2D des d’un nivell molt bàsic però aplicant conceptes avançats des del primer moment. També us servirà per actualitzar-vos a les novetats que s’han anat incorporant en versions anteriors i que per manca de temps no s’incorporen al mètode de treball propi amb la consegüent baixada de rendiment. I podreu iniciar-vos en el treball en 3D de manera combinada amb el treball en 2D.

 

Els coneixements impartits us resultaran vàlids tan en l'àmbit de l'arquitectura com de les diverses enginyeries relacionades amb l'edificació, la construcció, l'obra civil o el disseny industrial en general.

 

Us ajudarà a plantejar el treball i a organitzar la informació 2D i 3D d'un projecte, traient el màxim partit del treball amb capes pròpies i de referències externes i a optimitzar l'ús de l'espai paper amb totes les seves possibilitats de configuració de cara a la impressió, tan pel que fa a l'escalat de les finestres amb precisió com per a les propietats dels objectes relacionats amb elles, especialment per a l'ús dels anotatius de textos, cotes, trames i blocs.

 

Al final del curs se us donarà una breu referència, amb exemples, de les darreres novetats tecnològiques: tecnologies BIM i GIS, treball amb nùvols de punts i impressió 3D.

 

Treballareu amb una llicència educativa completa d'AutoCAD instal·lada en el vostre propi equip i podreu resoldre els vostres dubtes d'instal·lació, registre i configuració.

 

 


Programa curs 3dACT :

Curs d'Estiu d'AUTOCAD 2D Bàsic i Avançat

+ Introducció a AUTOCAD 3D.

 


- En la primera part de la primera sessió:
- Verificació de les característiques mínimes dels equips.
- Instal·lació i/o comprovació del programari AutoCAD i registre.
- Repàs de la configuració.

- Plantilles per defecte 2D i 3D per les dues maneres de treballar d ’AutoCAD:
- Per estils que Depenen del Color. La manera antiga i habitual.
- Per estils de Plotejat per Nom. La manera moderna, millor especialment per treballar en 3D i quan se
superposen plantes, alçats i seccions 2D.

- Els espais de treball 2D i 3D per defecte, els propis i la Interfície d’ AutoCAD.
- El treball amb Capes per a organitzar la Informació d’un projecte.
- L’espai de Modelatge, l’Espai Paper i les Finestres..
- Configuració i Opcions de l’Espai Paper per al treball 2D i 3D.

- Objectes Bàsics de dibuix 2D.
- Punts, Cercles, El·lipses i Arcs.
- Línies, Polilinies i Corbes SP.
- Regions i Trames.
- Grups i Blocs.
- Ordres Bàsiques d’edició d’objectes 2D.
- Creació de relacions i lleis entre objectes 2D.
- Parametritzacions.

- Objectes Bàsics 3D.
- Objectes Lineals 3D.
- Sòlids i Malles.
- Superficies, Regions i Superficies NURBS.
- El pla de treball XY en qualsevol posició de d’espai 3D.
- Ordres Bàsiques específiques d’edició en l’espai 3D.
- Edició d’objectes 3D.
- Operacions Booleanes bàsiques amb Sòlids i Regions.
- Descomposicions, Conversions i Projeccions.
- Edició de Sòlids, Malles, Superficies i NURBS.

- Generació automàtica de plànols i vistes a partir de la maqueta 3D.

- Creació i Edició Avançada de Blocs, Referències Externes i Gestió d’arxius.
- La Capa 0, una capa especial.
- Propietats dels objectes i dels blocs: Per Bloc i Per Capa.
- Punt de Base d’un dibuix: sumar i separar dibuixos 2D i 3D.
- El Design Center.
- Blocs Dinàmics, alguns exemples.
- Vinculació i Edició de Referències Externes Vectorials i d’ Imatges.
- Creació i Gestió massiva de capes utilitzant referències externes i filtres.
- Vinculació d’arxius pdf, fulls de càlcul, arxius de text, etc.

- Personalització , Configuració d’ AutoCAD, Opcions del programa i Exportar arxius .cuix
- Exportar i importar en diferents formats.
- Impressió i Composició de plànols a escala amb precisió. Anotatius.
- L’Assistent per a afegir impressores, arxius .pc3 i .pmp.
- L’Assistent per a afegir taules de puntes pels dos mètodes:
- Taules de puntes CTB que depenen del color.
- Taules de puntes STB que NO depenen del color.
- Escales, Cotes, Textos, Trames i Blocs Anotatius.

- Breu referència al treball amb altres tecnologies diferents de la Vectorial d’AutoCAD.
- Exemples de tecnologia BIM amb REVIT d’Autodesk.
- Exemples de tecnologia GIS amb CIVIL 3D d’Autodesk.
- Breu referència amb algun exemple al treball dins d ’AutoCAD amb Núvols de punts
obtinguts amb escàners làser 3D i a la impressió 3D.